Jeg bistår topchefer i offentlige organisationer, interesseorganisationer og virksomheder med løsning af komplekse problemstillinger indenfor områderne strategi, organisationsforandring og ledelse. En procesorienteret rådgivning, der altid tager afsæt i afprøvede metoder og nærværende, kompetent facilitering. Endvidere arbejder jeg som executive coach og teamcoach for topchefer og personaleledere.  Coaching er en dialogform og udviklingsmetode, der tager afsæt i lederens eller lederteamets konkrete udfordringer og ønsker om udvikling og resultatskabelse. Coaching sikrer udvikling og professionel vækst for den enkelte leder, ledelsesteamet og organisationen.

01 Profil

I mere end 25 år er organisationer og ledere kommet til mig, når de har brug for en kompetent facilitator og sparringspartner til krævende strategiske udfordringer. Mit speciale er facilitering af løsningsprocesser, hvor stærke personligheder og forskelligrettede interesser skal mødes. Her bibringer jeg den nødvendige erfaring og tyngde gennem alle afklarings- og forhandlingsfaserne frem mod en fælles beslutning.

Min egen baggrund som forhenværende topchef har desuden udstyret mig med personlig indsigt i de organisatoriske udfordringer og det professionelle pres, som mange af mine kunder og samarbejdspartnere står overfor – og som de skal løse og tilpasse sig. Disse erfaringer tilfører et naturligt og ligeværdigt grundlag for produktive samarbejder på topledelsesniveau.

Jeg er kendt (og anerkendt) for min ligefremme facon og siger tingene, som jeg ser dem. Og jeg opfordrer altid mine kunder til at gøre det samme! For gennem en oprigtig kommunikation i øjenhøjde når vi hurtigere ind til udfordringens kerne, hvor alt strategisk arbejde tager sit udgangspunkt.

Min brændende vilje til at bidrage til den fortsatte udvikling i offentlige institutioner, virksomheder og interesseorganisationer er kun styrket over årene. Derfor er jeg også altid drevet af at gøre en mærkbar forskel hos de mennesker og organisationer, jeg samarbejder med. En forskel der både skal mærkes og måles, også længe efter vores samarbejde er afsluttet.

02 Tidligere beskæftigelser

Direktør og medejer
nextpuzzle ApS
2008 – 2016

Direktør
Danfoss Universe Impact
2007 – 2008

Managing partner
Deloitte Business Consulting
2002 – 2007

Partner
Deloitte Consulting
1996 – 2002

Divisionschef
Kommunedata
1995 – 1996

Senior Manager
Deloitte og Touche Consulting Group
1992 – 1995

Leder
Perspektivgruppen
1989 – 1992

Teknologikonsulent
HK/KOMMUNAL
1987 – 1989

03 Kundeliste

Offentlige organisationer

Administrations- og Servicestyrelsen
Ankestyrelsen
Arbejdsskadesstyrelsen
Arbejdstilsynet
Beredskabsstyrelsen
Beskæftigelsesministeriet
Bispebjerg Hospital
CBS
CBS Executive Fonden
Danmarks Blindebibliotek
Danmarks Rederiforening
Danske Regioner
Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø
Digitaliseringsstyrelsen
Domstolsstyrelsen
Dragør Kommune
Energistyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Familieretshuset
Finansministeriet
Forsvarsministeriet

Færdselsstyrelsen
Fåborg-Midtfyn Kommune
Gentofte Hospital
Geodatastyrelsen
Herlev-Gentofte Hospital
Høje Tåstrup Kommune
Justitsministeriet
Klima og Energiministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kort- og Matrikelstyrelsen
Kriminalforsorgen
Københavns Kommune
Københavns Produktionshøjskole
Københavns Universitet
Landbrug & Fødevarer
Lægemiddelstyrelsen
Miljøministeriet
Medarbejder og Kompetencestyrelsen
Moderniseringsstyrelsen
Motorstyrelsen
NEXT Uddannelse København
NSI National Sundheds-IT

Odense Kommune
Professionshøjskolen UCC
Rigspolitiet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Rigshospitalet
RSI Regionernes Sundheds IT
SKAT
Skatteministeriet
Skattestyrelsen
Socialministeriet
Socialdemokratiet
Socialpædagogernes Landsorganisation
Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Vordingborg Kommune
Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Virksomheder, interesseorganisationer og foreninger

Alectia
Børnefonden
Concito – Danmarks grønne tænketank  
Danmarks Rederiforening
Dansk Psykologforening
De Anbragtes Vilkår
Diakonissestiftelsen
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
Fertilizers Europe asbl
Fonden Mødrehjælpen
Forbrugerrådet
FSR – Danske Revisorer
Gabriel
HMN Naturgas A/S

Landbrugsrådet
Landbrug & Fødevarer
Lund, Elmer, Sandager Advokater
Mindflex
Novo Nordisk
Núnoo
OAO Offentligt Ansattes Organisationer
Pind og Partnere Advokater
Rockwool Fonden
SEGES
Socialdemokratiet
Socialpædagogernes Landsforbund
Tænketanken Frej


04 Rammeaftaler

Rammeaftale med Administrations- og Servicestyrelsen om coaching af ledere af ledere samt personaleledere
Juli 2022 – juni 2024
Aftaleindehaver: Nina Petersen Consulting A/S

Rammeaftale med Københavns Proffesionshøjskole
Januar 2021 – løbende
Aftaleindehaver: Nina Petersen Consulting A/S

05 Kontakt

Dronningens Tværgade 9, 2 sal
1302 København K

np@ninapetersen.dk
+45 28 30 39 76